Radiomeldetjenste

Opmærksomheden henledes på de af IMO vedtagne skibsrapporteringssystemer (meldesystemer) GREENPOS og KYSTKONTROL.

GREENPOS-systemet er obligatorisk for alle skibe, som er på rejse til eller fra grønlandske farvande og befinder sig inden for den grønlandske kontinentalsokkel eller EEZ.
GREENPOS-meldinger skal afgives til JRCC Grønland, eventuelt via Aasiaat radio.

KYSTKONTROL-meldinger omfatter ethvert skib på 20 BT og derover samt fiskefartøjer på rejse mellem grønlandske havne og anløbspladser. Disse skibe skal afgive KYSTKONTROL-meldinger til Aasiaat radio.

JRCC Grønland opfordrer skibe i atlantfart, herunder især krydstogt- og havundersøgelsesskibe, til at forblive i GREENPOS-systemet under hele rejsen.

JRCC Grønland og Aasiaat radio vil på grundlag af modtagne meldinger føre kontinuerlig oversigt over de i meldesystemet deltagende skibes position i grønlandsk farvand, således at der til enhver tid på fornødent grundlag kan etableres en eftersøgnings- og redningsoperation.

For detaljer om GREENPOS og KYSTKONTROL, herunder opbygning af sejlplan og rapporter, se bilag til Efterretninger for Søfarende (EfS),  EfS A , på Søfartsstyrelsens hjemmeside.
Heri findes også oplysninger om radiomeldetjenesten AMVER, der ledes af U.S. Coast Guard og som står åben for alle skibe, der sejler i Atlanterhavet.

Radio2