Radiomeldetjenste

Opmærksomheden henledes på de af IMO vedtagne skibsrapporteringssystemer (meldesystemer) GREENPOS og KYSTKONTROL.

GREENPOS-systemet er obligatorisk for alle skibe, som er på rejse til eller fra grønlandske farvande og befinder sig inden for den grønlandske kontinentalsokkel eller EEZ.
GREENPOS-meldinger skal afgives til JRCC Grønland, eventuelt via Aasiaat radio.

KYSTKONTROL-meldinger omfatter ethvert skib på 20 BT og derover samt fiskefartøjer på rejse mellem grønlandske havne og anløbspladser. Disse skibe skal afgive KYSTKONTROL-meldinger til Aasiaat radio.

JRCC Grønland opfordrer skibe i atlantfart, herunder især krydstogt- og havundersøgelsesskibe, til at forblive i GREENPOS-systemet under hele rejsen.

JRCC Grønland og Aasiaat radio vil på grundlag af modtagne meldinger føre kontinuerlig oversigt over de i meldesystemet deltagende skibes position i grønlandsk farvand, således at der til enhver tid på fornødent grundlag kan etableres en eftersøgnings- og redningsoperation.

For detaljer om GREENPOS og KYSTKONTROL, herunder opbygning af sejlplan og rapporter, se bilag til Efterretninger for Søfarende (EfS), EfS A, på Søfartsstyrelsens hjemmeside.
Heri findes også oplysninger om radiomeldetjenesten AMVER, der ledes af U.S. Coast Guard og som står åben for alle skibe, der sejler i Atlanterhavet.