Regler

Søfartsstyrelsen har udstedt en række bekendtgørelser vedrørende sejlads i grønlandske farvande. En række af Søfartsstyrelsens bekendtgørelser vedr. sejlads i danske farvande er ligeledes relevante, idet de er gældende for Grønland.

I det følgende er givet en oversigt over disse bekendtgørelser. Selve bekendtgørelserne er tilgængelige ved søgning på Retsinformation

1) Bekendtgørelse nr. 45 af 22. januar 2015 om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde m.v. (Afmærkningsbekendtgørelsen).
2) Bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992 om beskyttelse af søkabler og undersøiske rørledninger (Kabelbekendtgørelsen).
3) Bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande.
4) Bekendtgørelse nr. 170 af 17. marts 2003 om skibsrapporteringssystemer i Grønland (Meldetjeneste i Grønland).
5) Bekendtgørelse nr. 169 af 4. marts 2009 af teknisk forskrift om anvendelse af isprojektører ved sejlads i grønlandsk farvand
6) Bekendtgørelse nr 1697 af 11. december 2015 for Grønland om skibes sikre sejlads m.v.
7) Bekendtgørelse nr 1698 af 11. december 2015 for Grønland om lodsning m.m
8) Bekendtgørelse nr 1699 af 11. december 2015 for Grønland om lodseriers virksomhed og lodsers pligter

Tilsvarende har Naalakkersuisut udstedt en række bekendtgørelser m.m. vedr. havne, havnemiljø og naturfredning.

I det følgende er givet en oversigt over disse bekendtgørelser. Selve bekendtgørelserne er tilgængelige ved søgning på Naalakkersuisuts hjemmeside 

1) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2000 om havnereglement.
2) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 14. maj 2002 om udøvelse af havnemyndigheden.
3) Landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havneafgift.
4) Landstingslov nr. 2 af 21. maj 2002 om ændring af landstingslov om havneafgift. (Indførelse af passagerafgift for krydstogtskibe)
5) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 7. marts 2003 om havne- og krydstogtpassagerafgift.
6) Landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland.
7) Landstingslov nr. 15 af 9. november 1988 om ændring af landstingslov om naturfredning i Grønland.
8) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 17. maj 1989 om naturreservatet i Qimusseriarsuaq (Melville Bugt).
9) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. juni 1992 om Nationalparken i Nord- og Østgrønland, samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 5. oktober 1999 om ændring af bekendtgørelse nr. 7 af 17. juni 1992.
10) Landstingsforordning nr. 4 af 3. november 1994 om beskyttelse af havmiljøet
11) Landstingsforordning nr. 2 af 21. maj 2004 om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet.
12) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. juni 2007 om fredning af Ilulissat (Jakobshavn) Isfjord.
13) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 17. april 2008 om fredning af Kitsissunnguit (Grønne Ejland) og et omkringliggende havområde.
14) Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 5. januar 2017 om beskyttelse og fangst af fugle
15) Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 12. april 2010 om fredning af et område ved Ivittuut og Kangilinnguit (Grønnedal).